top of page

פסיכולוגי 3# - דוגמה מהחיים: הקושי לדבר בחברת אנשים וניתוח פסיכולוגי

בפסיכולוגי הקודם תיארנו את הלא מודע ככוח עוצמתי שנמצא בתוכנו, ומשפיע עלינו בלי שאנחנו אפילו יודעים. דוגמה מהחיים וניתוח מעולם של טיפול פסיכולוגי אדם רגיש נמצא באירוע חברתי ולא מצליח לתקשר ולדבר באופן משוחרר. בואו נכנס למעמקי הנפש שלו. בגלל היותו רגיש הוא קולט בתוכו המון גירויים מהסביבה, יש לו אנטנות שקולטות הכול. אבל לא רק זה, בתוכו יש גם מגבר, שהופך כל ניואנס שהוא קולט לצליל רם בעל השפעה. לדוגמה, הוא חווה את זה שיושב לידו מסויג ומכונס- וזה מעלה בו מחשבות שהוא כועס עליו, או מסתייג ממנו. הוא מצרף לכך סיטואציה נוספת, שבה לפני שבוע, הוא אמר משהו, וזה שלידו אולי קצת נעלב ממנו. "זאת הסיבה להסתייגות שלו, הוא כועס עלי, רוצה להחזיר לי, הוא נפגע ממני". אלה מחשבות חצי מודעות. נלך פנימה לממד פסיכולוגי עמוק יותר! התחושה שמסתייגים ממנו, היא תחושה שקיימת בתוכו כבר מהילדות. הוא אף פעם לא הרגיש שייך , תמיד קינא באלה שתופסים מקום בחברה באופן טבעי ומשוחרר. הוא לעומת זאת מרגיש לא אטרקטיבי ולא מעניין אחרים. לפחות כשנמצאים בקבוצה (באחד על אחד הוא יותר בטוח בעצמו). החוויה שלפעמים הוא מעליב אחרים בלי שהוא שם לב, ומופתע מזה, קשורה ליחסים שלו עם אימא שלו. היו פעמים שהוא מצא אותה מרוחקת וכועסת, ולא אומרת על מה. אחרי בקשות והפצרות היא אמרה לו שאתמול הוא פגע בה בהתנהגות שלו. בפעמים אלו היא תמיד הייתה הנעלבת והוא התוקפן. כדי שאימא תחדש איתו את הקשר, הוא היה חייב לבקש סליחה, אחרת "החרם" שלה נמשך. התפקיד שהוא "לוקח" על עצמו - ניתוח של פסיכולוג קליני במהלך כל הילדות הוא מצא את עצמו רגיש מאוד למצבי הרוח של אמו. הוא הפך להיות ילד מרצה, שאחד "מהתפקידים" שלו זה להרגיע אותה, ולדאוג שתהיה שמחה. הוא הפך לאדם רגיש מאוד לזולת, אבל ששם את עצמו בצד. תמיד בשביל אחרים: חברים, בת זוג, לקוחות. כשהוא נותן מעצמו לאחרים, הוא מקבל תחושה שהוא חזק, זקוקים לו. אבל בסופו של דבר בעומק הנפש שלו הוא מרגיש בזמנים האלה לא שווה וחסר ביטחון. כי הוא לא יודע איך היו מגיבים אליו, אם היה מוותר על תפקיד "המרצה", ושם את עצמו במרכז. כשהוא מגיע לאירוע כל התכנים האלה, שנמצאים בלא מודע, מתעוררים ומעסיקים את הנפש שלו. אין פלא שהוא משותק.

תרגול פנימי היזכר בהתנהגות שלך או דיבור, או סימפטום של לחץ כלשהוא, שבמבט לאחור, אתה יכול לראות שמבטאים תוכן פסיכולוגי או קונפליקט רגשי, שלא היית מודע אליו. למשל: "לא הייתי מודע לכך שהתוקפנות שלי כלפי החבר לעבודה, מבטאת חשש שהוא ינצח אותי בתחרות בינינו".


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Recent Posts

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page