top of page

פסיכולוגי 6# - חלומות (חלק ב'):  דוגמה לניתוח חלום על פי המבט של פסיכולוגים

שני פירושים אפשריים לחלום (מהפסיכולוגי הקודם) אלה פירושים שתוכל לשמוע בחדר הפסיכולוג. כמובן שבמהלך טיפול מרחיבים הרבה יותר, ועוסקים בהקשר הספציפי שבו תחלום אותו, ובהתאמה לעולם הפנימי שלך.

הנה החלום שהבאנו בפסיכולוגי הקודם: אדם אוכל בגט, ולפתע נכנסת לחדר אישה, והבגט נופל.

שני פירושים פסיכולוגיים פירוש א'-הבגט מסמל את איבר המין שלו, והנפילה של הבגט כשהאישה נכנסת, מסמלת את הקושי שלו "להיות גבר" אל מול האישה. אולי קושי לקיים יחסי מין, אולי קושי לעמוד על שלו. פירוש ב'- הבגט הוא מזון, מזון רגשי שהוא זקוק לו , מדמות האם-האישה. הוא זקוק שתמלא את צרכיו הרגשיים, למשל תראה הערכה, תיתן חום, תרגיע, תכיל. אבל החוויה בחלום היא, שהוא נשאר רעב, ולא מצליח לקבל את המזון הרגשי שדרוש לו (הבגט נופל והוא לא אוכל אותו). החלום לא מספק רק אינפורמציה- הוא חוויה חזקה ומשפיעה. בואו נתייחס לפירוש השני. אנחנו מבקשים מהחולם לתת אסוציאציות לחלום. הוא אומר משהו מפתיע. האישה בחלום מזכירה לו את הבוסית שלו, לא בגלל הדמיון במראה, אלא שהעמידה שלה בפתח החדר, מזכירה לו איך הבוסית בעבודה נעמדת בפתח החדר שלו, ומשוחחת איתו על עניני עבודה. כעת הוא נזכר פתאום, איך כל פעם שהיא נכנסת הוא מרגיש חוסר נוחות. הוא עד עכשיו לא שם לב לזה איך הפירוש מזווית פסיכולוגית של החלום משפיע באופן רגשי וחזק? החלום מביא אותו להבין כמה הוא כמה להערכה של הבוסית, למילה טובה על העבודה שלו. היא נותנת לו את זה רק לעיתים רחוקות. לרוב היא עניינית מאוד. הוא לא במיטבו אל מול הבוסית שלו, ועכשיו הוא מבין יותר למה. זה לא שהוא לא ידע, שהוא אוהב שמעריכים אותו. אבל החלום גילה לו את העוצמה של הצורך הזה, וכמה זה חשוב לו כדי שיוכל להמשיך להשקיע. זו חוויה חזקה ומשמעותית כעת. הוא חווה את עצמו בעזרת החלום כמה להערכה, הוא זקוק לה, אבל לא מקבל. הוא מרגיש שהוא משקיע את כולו, אבל נשאר מרוקן וחסר כוחות לתת מעצמו. בזכות החלום הוא יודע מה הוא מחפש, הוא יודע מה מניע אותו. בזכות החלום הוא יכול לדאוג לעצמו יותר, שלא יישאר מורעב רגשית.

תרגול פנימי היזכר בחלום שחלמת בימים האחרונים ונתח אותו פסיכולוגית. הבן מה המשמעות החזקה שעולה ממנו, מה התוכן הלא מודע שרוצה להיחשף. אם אינך זוכר חלום, השאר דף ועט בשבוע הקרוב ליד מיטתך, וכתוב חלום שאתה זוכר, מיד כשתתעורר, לפני שאתה שוכח אותו.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Recent Posts

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page