top of page

פסיכולוגי 8# - קושי מול דמויות סמכות

היחס שלנו לסמכות מושפע מאוד מהסיפור שלנו מול ההורים. כאשר אנחנו פוגשים כיום בסמכות, אנחנו הרבה פעמים משליכים עליה את הקונפליקטים שלנו. על מי מדובר? מנהל בעבודה, מפקד בצבא, פקיד בעירייה, מרצה באוניברסיטה ועוד . דוגמה להבנה של פסיכולוג אדם שפונה אליו סביב קשיים בעבודה

(מדובר דוגמה בדיונית, בגלל הסודיות, הדוגמה אינה של אדם מסוים שעבדתי איתו) יוני רגיש מאוד ליחס של הבוס אליו. כל פעם שהבוס לא אומר לו בוקר טוב, הוא מייד חש שהבוס כועס עליו, וחושש שהבוס יפטר אותו. הצורך של יוני באישור מהבוס עשוי להיות תוצאה של קונפליקט מול האב. אבא של יוני נחווה בעיניו כאדם עסוק ונוקשה. הוא איש עסקים מצליח, שהיה חוזר מאוחר הביתה, ולא הקדיש מספיק תשומת לב ועניין ליוני. יוני השתוקק למילה טובה ממנו. כשהיה ילד ניסה למשוך את תשומת הלב של האב, כשזה היה חוזר בערב מהעבודה. האב היה מגיב ברוגז, וכועס שיוני מפריע לו להירגע אחרי יום עבודה קשה. ההשפעה הפסיכולוגית על יוני יוני גדל להיות אדם שכמה ליחס ולאישור מדמויות סמכות. הוא כמה למילה טובה מהבוס שלו. כשהוא מקבל אותה, יוני מתמלא גאווה ושמחה. אבל נעמיק יותר, כי התמונה מורכבת. מאחורי הכמיהה לאישור של האב. יש גם זעם נורא ואכזבה . בתוכו, יוני כועס על האב שלא מתעניין, לא מתייחס, ומביא אותו לרדוף אחרי מילה טובה. יוני הדחיק את הזעם ואת האכזבה. קשה לילד להרגיש כך כלפי אביו, ולכן יוני הדחיק זאת. אל תטעו, היחס הפסיכולוגי המורכב קיים גם כלפי הבוס. יוני כמה לאישור מהבוס, אבל גם כועס עליו. לכן במקביל לכמיהה ולעמדה המרצה של יוני כלפי הבוס, אנחנו נראה סימני כעס. יוני מחסיר הרבה ימים מהעבודה בטענה שהוא חולה; הכעס מותק ויוצא על המזכירה ועל העוזר של הבוס; המאפיין הבולט ביותר של הקונפליקט הוא התפיסות המנוגדות של יוני כלפי הבוס.

תגובה רגשית שחוזרת על עצמה

בזמן שיוני רגוע הוא תופס את הבוס כאמין, נדיב והוגן. אבל כשיוני חושש שהבוס כועס עליו, כל התפיסה משתנה . הוא הופך להיות בוס רע, חסר התחשבות, מניפולטור, שחושב רק על עצמו. הכעס של יוני כלפי דמויות סמכות מופיע בדרכים עקיפות ומודחקות, כי זה מאיים להכיר בו ולתת לו מקום. בכל מקרה חשוב שנזכור. לא מדובר רק ביחס אל הבוס, מדובר ביחס של יוני הילד לאבא. זו דינאמיקה פסיכולוגית טעונה, שיוצרת יחסים מורכבים.

תרגול פנימי מה דמויות סמכות מעוררות בך? הנה שאלות של פסיכולוג קליני שכדאי לענות עליהם. תאר את היחסים שלך עם דמות סמכות בחייך: למשל הורה, מורה, מפקד, בוס, פקיד בעירייה וכד'. כדי להיות יותר ממוקד, תאר אירוע מסוים, שהיה מורכב בשבילך מול דמות הסמכות. גם כאן תאר תחושות פיזיות, מחשבות, רגשות, אסוציאציות. האם אתה רואה קשר בין מערכת היחסים הזו לבין יחסי האובייקט שהפנמת כשהיית ילד?


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Recent Posts

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page